เค้กส้มหน้านิ่ม
ถาดฟอยล์
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ เค้กส้มหน้านิ่ม ขอแนะนำเค้กส้มเนื้อนุ่มอาหารอันโอชะระดับตำนาน ที่ขึ้นชื่อในด้านเนื้อสัมผัสที่เนียนเรียบจนไม่อาจต้านทานได้และรสชาติของซอสส้มชั้นเยี่ยม ของหวานแสนอร่อยนี้ มีซอสส้มรสหวานที่ปรับสมดุลความหวานและความเปรี้ยวได้อย่างลงตัว ในแต่ละคำที่กัดคุณจะได้สัมผัสกลิ่นหอมอันน่ารื่นรมย์ของซอสส้ม ในขณะที่แป้งนั้นมีทั้งความนุ่มและฟู
เค้กสตรอว์เบอร์รี่
หน้านิ่ม ถาดฟอยล์
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ เค้กสตรอว์เบอร์รี่หน้านิ่ม ขอแนะนำเค้กสตรอว์เบอร์รี่เนื้อนุ่มอาหารอันโอชะระดับตำนาน ที่ขึ้นชื่อในด้านเนื้อสัมผัสที่เนียนเรียบจนไม่อาจต้านทานได้และรสชาติของซอสสตรอว์เบอร์รี่ชั้นเยี่ยม ของหวานแสนอร่อยนี้ มีซอสสตรอว์เบอร์รี่รสหวานที่ปรับสมดุลความหวานและความเปรี้ยวได้อย่างลงตัว ในแต่ละคำที่กัดคุณจะได้สัมผัสกลิ่นหอมอันน่ารื่นรมย์ของซอสสตรอว์เบอร์รี่ ในขณะที่แป้งนั้นมีทั้งความนุ่มและฟู
เค้กมะพร้าวอ่อน
ครีมสด
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Supreme Pizza is a robust and flavor-packed delight, often considered the ultimate choice for those who want a bit of everything. It's generously topped with a combination of pepperoni, seasoned sausage, fresh bell peppers, crisp onions, and earthy mushrooms. These toppings are layered over a rich tomato sauce and blanketed with a generous amount of mozzarella cheese.
เค้กสตรอว์เบอร์รี่
ครีมสด
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella.
ขนมปุยฝ้าย ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella. เค้กกล้วยหอม
คาราเมล
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Pepperoni Pizza is a classic and widely loved variety, known for its simple yet irresistible combination of flavors. It features thinly sliced rounds of spicy and slightly smoky pepperoni, layered generously over a bed of rich tomato sauce. This is all topped with a hearty helping of melted mozzarella cheese, which perfectly complements the zest of the pepperoni.
ชิฟฟ่อนฝอยทอง ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Hawaiian Pizza offers a unique and delightful mix of flavors, combining sweet, savory, and cheesy elements. Its signature toppings are juicy pineapple chunks and tender slices of ham, creating a distinctive sweet and savory taste profile. These toppings are layered over a classic tomato sauce and covered with a generous amount of mozzarella cheese. เค้กวันเกิด ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Supreme Pizza is a robust and flavor-packed delight, often considered the ultimate choice for those who want a bit of everything. It's generously topped with a combination of pepperoni, seasoned sausage, fresh bell peppers, crisp onions, and earthy mushrooms. These toppings are layered over a rich tomato sauce and blanketed with a generous amount of mozzarella cheese. ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
แบบปอนด์ทรงกลม
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Vegetarian Pizza is a colorful and healthy option that's loaded with a variety of fresh vegetables. This pizza typically includes a combination of bell peppers, onions, mushrooms, and olives, although the choice of vegetables can vary. These toppings are spread over a base of rich tomato sauce and then covered with a generous layer of mozzarella cheese.
ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
แบบปอนด์ทรงสี่เหลี่ยม
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Vegetarian Pizza is a colorful and healthy option that's loaded with a variety of fresh vegetables. This pizza typically includes a combination of bell peppers, onions, mushrooms, and olives, although the choice of vegetables can vary. These toppings are spread over a base of rich tomato sauce and then covered with a generous layer of mozzarella cheese.
ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
แบบชิ้นวงกลม
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella.
ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
แบบชิ้นสี่เหลี่ยม
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella.
ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
แบบชิ้นสามเหลี่ยม
ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella.
คุกกี้ไส้สตรอว์เบอร์รี่ ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella. คุกกี้ไส้สับปะรด ดูรายละเอียด keyboard_arrow_up ปิดรายละเอียด สั่งเมนูนี้ Neapolitan Pizza, originating from Naples, Italy, is celebrated for its simplicity and high-quality ingredients. It features a thin, soft, and chewy crust with a slightly charred exterior. The pizza is traditionally topped with San Marzano tomatoes, known for their sweet flavor and low acidity, and fresh mozzarella cheese, preferably buffalo mozzarella.
เค้กมะพร้าวอ่อนครีมสด ขนมเจ้าเอิง เค้กกล้วยหอมคาราเมล ขนมเจ้าเอิง ชิฟฟ่อนฝอยทอง ขนมเจ้าเอิง ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก แบบปอนด์ทรงกลม ขนมเจ้าเอิง ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก แบบชิ้นวงกลม ขนมเจ้าเอิง เค้กสตรอว์เบอร์รี่หน้านิ่ม ถาดฟอยล์ ขนมเจ้าเอิง เค้กส้มหน้านิ่ม ถาดฟอยล์ ขนมเจ้าเอิง ขนมปุยฝ้าย ขนมเจ้าเอิง เค้กสตรอว์เบอร์รี่ครีมสด ขนมเจ้าเอิง